Stop met Yuppofobie – ilovenoord

Stop met Yuppofobie

Stop met Yuppofobie

In Noord is één groep vogelvrij: de yup. Met zijn bakfiets en voorkeur voor speltbrood en espressokoffie kan hij geen goed doen bij de ‘echte Noorderling’.

Noem het gerust ‘yuppofobie’. De Noordse tijdlijnen vertonen xenofobe trekjes jegens hoogopgeleide nieuwe bewoners, met of zonder koopwoning. Zonder enige aanleiding lopen tijdlijnen vol haatverklaringen richting deze minderheidsgroep. Ze verschenen de afgelopen jaren op de social media. Ongefundeerde verwijten als: hoogopgeleiden ‘groeten niet’, kijken niet om naar hun buren en omgeving, enz. Het in de hoek zetten van een minderheidsgroep is intolerant en gevaarlijk.

Een serieus verschijnsel dus, maar geen Amsterdamse politicus die zich hier tegen uitspreekt. Lokale bestuurders laten het begaan en doen soms zelfs een duit in het zakje met teksten over hoogopgeleiden die de woningen afpikken. Publieksbijeenkomsten over gentrificatie van Noord benoemen het wegdrukken van minder draagkrachtigen als pijnpunt, maar niet het beschimpen van die hoogopgeleide minderheid.

Het project ‘Noord wordt gehoord’ wil weten wat jou dwars zit. Wat wil je veranderen en hoe?

Ik wil dat de yuppenhaat stopt. In Noord moeten we respectvol en correct met elkaar omgaan. Groepen inwoners streven soms dezelfde schaarse middelen na (woningen, winkelruimte) maar dat mag niet leiden tot het aanwijzen van een zondebok. Mijn publieke voorstel voor de groep Noord wordt Gehoord luidt:

Stop kwaadspreken over yuppen

-Stop met kwaadspreken en mopperen over yuppen, hoogopgeleide nieuw Noorderlingen, bakfietsen enz.

-Spreek andere Noorderlingen die kwaadspreken of kwaadschrijven hierop aan.

-Praat respectvol of op zijn minst neutraal over ‘yuppen’ en andere medeburgers.

wat?